Enkele jaren geleden wilde iedereen beleggen. Er werd weinig gespaard, want de bomen groeiden tot in de hemel. Inmiddels maken veel mensen weer een afgewogen keuze voor hun financiële reserves: sparen of beleggen? Als uw geld voor u moet gaat werken, kunt u kiezen voor sparen of beleggen.

Met sparen haalt u met zekerheid een rendement van enkele procenten per jaar, maar uw rendement beperkt zich tot deze enkele procenten.

Beleggen is een interessante mogelijkheid om uw vermogen extra te laten renderen. Door nu alvast goed na te denken over de termijn waarop u het bedrag in handen wilt hebben en hoeveel geld u dan nodig hebt, kunt u een beleggingsportefeuille samenstellen met een risicoprofiel dat voor u aanvaardbaar is en dat u de mogelijkheid biedt op een aantrekkelijk rendement.

Door de belastingwetgeving wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast met een vast tarief. Deze vermogensrendementsheffing wordt geheven over het bedrag dat resteert na aftrek van uw vrijstellingen. Maar u kunt door middel van beleggingen nog steeds een interessant rendement behalen. Overlegt u daarom eens vrijblijvend met de specialist van Bisterbosch Financieel Adviseurs. Daar wordt u altijd wijzer van.