Inkomen partner

Bij verlies van inkomen door ziekte of bij arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) sinds 1 januari 2006 de vervanger van de WAO.

055-3553578

Arbeids
ongeschiktheid

Bij verlies van inkomen door ziekte of bij arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) sinds 1 januari 2006 de vervanger van de WAO. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de ‘nieuwe’ WIA en de ‘oude’ WAO. De drempel om in aanmerking te komen voor een uitkering is verhoogd van 15 naar 35%. Daarnaast wordt in de WIA gekeken naar wat iemand, ondanks zijn ziekte of gebreken, nog wél kan doen in plaats van niet kan doen. De wet stimuleert dat mensen zo veel mogelijk aan het werk gaan en aan het werk blijven. Wie ziek of arbeidsongeschikt is, ontvangt ‘ziekengeld’. De werkgever betaalt het loon de eerste twee jaar door. Hierbij geldt gemiddeld 85% van uw laatstverdiende vaste inkomen per jaar.  Een arbeidsdeskundige beoordeelt na twee jaar in hoeverre u arbeids(on)geschikt bent. Hierbij wordt uw oude inkomen vergeleken met het inkomen uit algemeen geaccepteerde beroepen die u nog zou kunnen uitoefenen. Op die manier wordt het loonverlies bepaald. Dat is het percentage dat u door uw ziekte minder kan verdienen. Meer over de WIA vindt u als u hier klikt.

Voorzieningen

Een langdurige arbeidsongeschiktheid van u of uw partner kan dus verstrekkende financiële gevolgen hebben. Als uw loonverlies groter dan 35% is, valt u onder de WIA. De uitkering bedraagt maximaal 75% van uw laatstverdiende loon. Eventueel kunt u aanspraak maken op aanvullende voorzieningen via uw werkgever. Welke vorm het best bij u past hangt af van uw persoonlijke situatie.

Meer informatie?

Financiële gevolgen
van ontslag

Ontslag

De financiële gevolgen van ontslag zijn aanzienlijk. Uw salaris valt weg en u zult toch op een bepaalde manier in uw onderhoud moeten voorzien. Als u snel weer een baan vindt is er relatief weinig aan de hand. Komt u echter langdurig in de WW terecht dan moet u rekening houden met een veel lager besteedbaar inkomen. In sommige gevallen is de situatie minder acuut, omdat u een ontslagpremie in de vorm van een zogeheten ‘gouden handdruk’ krijgt aangeboden.

Zelf verantwoordelijk

De overheid heeft de sociale voorzieningen de afgelopen jaren flink versoberd. U wordt in toenemende mate zelf verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van werkloosheid. Het aantal verzekeraars dat privé-voorzieningen aanbiedt die ervoor zorgen dat u zich tegen deze gevolgen in kan dekken is beperkt.

Voorzieningen

Naast het feit dat uw inkomen bij werkloosheid voor een groot deel wegvalt, staan ook de opbouw van uw pensioen en andere voorzieningen die via uw werkgever liepen stil. Maak na uw ontslag een inventarisatie van voorzieningen waar u nog steeds recht op hebt en voorzieningen die u nu zelf op een andere wijze moet regelen. Meer over de WW vindt u als u hier klikt

Overlegt u daarom eens vrijblijvend met de specialist van Bisterbosch Financieel Adviseurs. Daar wordt u altijd wijzer van.