"De juiste waarde"

Taxeren van woningen en bedrijfsobjecten is geen natte vingerwerk. De courantheid en de omgeving zijn belangrijke factoren in de waarde. Maar ook de bouwkundige staat, de juridische aspecten en de marktsituatie dienen onderzocht te worden alvorens tot een goede taxatie te komen.

Vanzelfsprekend zijn er meerdere redenen waarom een opdrachtgever inzicht in de waarde van een onroerende zaak wil verkrijgen.

Onder andere voor het verkrijgen van een financiering, een opgave voor de belastingdienst, een waardebepaling i.v.m. boedelscheiding of een onderhandse verkoop is vaak een gedegen taxatie nodig. Bedrijfspanden worden daarnaast veelal getaxeerd i.v.m. het opmaken van de jaarrekening, huur of verhuur en het toetsen van de WOZ-waarde.

Met een taxatie wordt onderzoek gedaan naar onder meer de courantheid, marktsituatie, bouwkundige staat, de omgeving, de privaat- en publiekrechtelijke aspecten en het bestemmingsplan. De resultaten van de taxatie werken wij uit in een uitgebreide rapportage, voor woning taxaties taxeren wij middels het NWWI en voor bedrijfstaxaties taxeren middels TMI.

In geval u inzicht in de waarde van uw woning of bedrijfsobject wilt verkrijgen i.v.m. mogelijke verkoop kunnen wij u mondeling een vrijblijvende waardebepaling aanbieden.

Onze makelaars RMT en RT zijn uitstekend opgeleid en brengen dagelijks onroerend goed transacties tot stand, waardoor wij uw onroerend goed op "De juiste waarde" weten te taxeren.